Reševanje konfliktov na holistični način

Poznavanje sebe in vseh svojih potencialov omogoča kreativno uporabo le teh v vsakdanjem življenju. To je umetnost življenja, je kreacija vsakega meta- človeka.

S pomočjo meta-komunikacije lahko vplivamo na sebe in na druge ter dosežemo preobrazbeni trenutek v dobro vseh. Kadar znamo dobro poskrbeti zase, smo v sebi zadovoljni in sproščeni, lažje pomagamo tudi drugim. Stanje celosti v človeku nastane, kadar je razumski del povezan s čustvenim in doživljajskim delom. Ko je komunikacija odprta med vsemi deli, zna človek tudi navzven artikulirati svoje potrebe, poroča o svojem stanju, izraža želje in pričakovanja, zna preveriti stanja tudi pri sogovorniku, artikulira zaznano spremembo ter opozarja na svoje meje. S tem opolnomoči sebe in sogovornika, ki lahko zaradi vsega naštetega bolj razume drugega skozi povedano ter odpira miselne procese pri sebi.

Kadar smo sproščeni in si dovolimo doživljanje, se ustvari polje celosti kjer zaznavamo objekt/pojavnost in referenco/ozadje. V tem stanju je človek kreativen, odziven, miren in srečen. Je v stanju RAVNO-VES-JA.

S stanjem celosti pripomoremo tudi k ustvarjanju okolja kjer so sogovorniki lažje sprostijo in odprejo k interakciji. Vsak se lahko nauči ustvarjanja takega polja kar je zelo uporabno v vsakdanjem življenju. Z meta komunikacijskim načinom v bistvu lahko preventivno poskrbimo tudi za to, da do konfliktov sploh ne prihaja. Kreativno mišljenje nam odpira vrata v boljše odnose in svobodnejšo družbo.

Vabim vas, da se udeležite delavnice in spoznate osnove holističnega bivanja in vsenivojske komunikacije, ki nam pomagata reševati vsakdanje konflikte.

Teme:

 • proces komunikacije
 • faze komuniciranja
 • holističen pogled na svet
 • ravni človeške zavesti
 • potrebe in želje
 • stanje konflikta
 • kako reševati konflikt

Udeleženec-ka na delavnici pridobi na:

 • ozaveščanju človeške osebnostne in duhovne narave
 • interakciji znotraj sistemov človeške avtentične narave
 • interakciji z zunanjim svetom
 • vzpostavljanju holističnega pogleda na svet
 • prvih korakih pri vzpostavljanju celosti
 • razumevanju pomembnosti meditacije kot načina za doseganje notranjega miru in sposobnosti kompletacije
 • prepoznavanju svojih potreb in želja
 • prepoznavanju stanja konflikta
 • sposobnosti reševanja notranjega in zunanjega konflikta

Uporabljamo tehnike:

 • mediacijske tehnike postavljanja vprašanj
 • uporabna psihologija po Richardu D.Uttu
 • transakcijska analiza
 • aspektika
 • možganska nevihta/brainstorming
 • meditacija

Delavnica bo poteka preko Zoom aplikacije. Po prijavi in plačilu na bančni račun društva prejmete povezavo na delavnico in druge informacije.

Delavnica bo od 10.00 do 13.00 ure. Cena je 80 €. Trenutno ni razpisanega termina. Lahko stopite v stik z mano za individualno obravnavo.

Delavnico vodi Barbara Novak

https://pogovorise.si/index.php/kontakt/

Delavnico organizira Društvo ključ življenja
Medvedova 25, 1241 Kamnik
www.kljuczivljenja.si

040 210 512 Barbara
Prijave na e-pošti: barbara.novak444@gmail.com

Domov

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close