Svetovanje in trening

Če se želite vaditi v komunikaciji s samim seboj, lahko obiščete individualni trening in svetovanje ali se pridružite skupini za opolnomočenje.

Individualni trening se oblikuje tako, da se obdelajo področja in teme, katere so za posameznika primerne v danih okoliščinah. Količina in zaporednost srečanj se oblikuje na začetnem srečanju. Uporabljajo se tehnike in metode za opolnomočenje v komunikaciji in poznavanju sebe.

Naročite se za uvodno srečanje: barbara.novak444@gmail.com

Za individualno srečanje lahko izbirate med različnimi pristopi glede na naravo težave ali problema, ki ga trenutno imate. Pri svojem delu uporabljam holistični pristop ne glede na temo, ki se obravnava.

Naročite se za srečanje: barbara.novak444@gmail.com

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close