Svetovanje in trening

Če se želite vaditi v komunikaciji s samim seboj, lahko obiščete individualni trening in svetovanje ali se pridružite skupini za opolnomočenje.

Individualni trening se oblikuje tako, da se obdelajo področja in teme, katere so za posameznika primerne v danih okoliščinah. Količina in zaporednost srečanj se oblikuje na začetnem srečanju. Uporabljajo se tehnike in metode za opolnomočenje v komunikaciji in poznavanju sebe.

Naročite se za uvodno srečanje: barbara.novak444@gmail.com

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close