Tehnike in metode

Pri delu uporabljam različne pristope. Delo prilagajam posamezniku, da se opolnomoči na področju kjer želi nadgraditi svoje znanje. Vodilo je celosten pristop.

Biosinergija uporablja kineziološke teste za pogovor s telesom.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close