Minnie Hein

Leta 2000 je prof. dr. Igor Kononenko povabil Minnie Hein v Slovenijo in organiziral tečaj Biosinergije. Tako sem spoznala Minnie in Biosinergijo, meni najljubšo obliko dela, iskanja in raziskovanja človeških potencialov.

Minnie je s sodelavci skozi leta svojega dela razvila Biosinergijo kot holistični sistem o diagnostiki in zdravljenju. Njena domača dežela je Nemčija, študirala in delovala je več let v Združenih državah Amerike, svojo 30 letno družinsko in delovno zgodbo pa preživela v Peruju. Od leta 1999 je delovala  v Nemčiji. Zdaj pa živi v Peruju. Študirala je kineziologijo, uporabno fiziologijo in holografijo. Te vede je povezala v holističen sistem Biosinergijo.

Njena filozofija izhaja iz vedenja, da je človek večplastno bitje, sestavljen iz večih nivojev, ki pa so holografsko povezani v celoto. Vsak delček vsebuje vse informacije o naši celoti in v vsaki mišici je zapis naše duše. Na podlagi tega se telo uporabi kot komunikatorja, da lažje raziščemo ozadje neravnovesij v telesu in duši. S svojimi sodelavci je oblikovala sistem skozi katerega prepoznamo najpogostejše vzorce obnašanja in načine, kako preoblikovati te vzorce, da bo človek v dejanjih deloval v skladu z dušo.

V iskanju možnosti načinov uravnovešanja je razvila nekaj matrik kodiranih kapljic-esenc Iamki. Največkrat uporablja sistem 8×8, 64 različnih esenc, ki so postavljene v matriko in medsebojno delujejo kot celota. Že sama matrična škatla z esencami je svoj sistem diagnostike in uravnovešanja. Odlično pa se uporablja znotraj Biosinergije.
Minnie je esence sama pripravljala po sončni metodi, kjer se vodo izpostavi določeni vibraciji rastline, kristala, živali, kraja ali svetih predmetov. Vodo je potem stabilizira z alkoholom. Vsaka esenca ima svoje sporočilo. Ko so združene v matrični škatli, iz njih privre cela zgodba, ki terapirancu pomaga pri ozaveščanju. Ker je esence Minnie izdelovala v Peruju, je tam poiskala tudi šamana, ki je znal vibracije esenc prevesti v besede. Tako pri tretmaju dobimo poleg fizičnih kapljic, katere nosijo določeno mešanico večih sporočil, tudi ubesedeno zgodbo, ki jo lahko posredujemo osebi za lažje razumevanje procesa.
Minnie je oblikovala tudi obeske za zaščito. V obesku je mala steklenička z mešanico esenc, ki ščiti pred tehničnimi sevanji.

Vrsto let deluje na Inštitutu za statiko in dinamiko konstrukcij zračnih in vesoljskih plovil pri Univerzi v Stuttgartu, Nemčija. S prof. dr. Berndom Kroeplinom raziskujeta različne načine informiranja vode, esenc ali človeške sline. Raziskave kažejo, da je iz posušene kapljice vode, sline ali esence razvidno energijsko stanje oziroma zapis osebe, vode, esence. Kadar je stanje harmonično je struktura mineralov urejena, kadar ni ravnovesja, deluje struktura kaotično.

Raziskave z vodo so delali tudi na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani pod vodstvom prof. dr. Igorja Kononenka. S pomočjo Kirlianove kamere so merili korone kapljic navadne in informirane vode. Primerjali so tudi  korone prstov oseb, ki so pili vodovodno vodo iz informiranih kozarcev 2000, ki so delo Vilija Poznika iz Celja ter vodovodno vodo iz navadnih kozarcev.

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close