Tečaj Biosinergije

Biosinergija je metoda za vzpostavljanje ravnovesja v strukturi človeka. Kadar je človek v stanju RAVNO-VES-JE, je zdrav. Biosinergija je sinergija dveh ali več biopolj ljudi, ki po načelu sinhronosti vzpostavijo večje polje zavesti. To terapirancu omogoča, da prepozna vsebino dogajanja v črnih pegah, ki se vzpostavijo zaradi neskladnosti med osebnostjo in dušnim zapisom. Te črne pege lahko imenujemo tudi ego stanja. To so stanja, v katerih je preveč ali premalo gostote energij oziroma vrlin, zaradi katerih terapiranec ne prepozna celote. Ko taka stanja ozavesti, se zopet vzpostavi RAVNO-VES-JE. To je stanje čuječnosti.

Na tečaju Biosinergije se udeleženec-ka nauči več tehnik, ki jih lahko znotraj metode uporablja. Tehnike, ki se povezujejo znotraj Biosinergije so:

  • Uporaba kineziološkega mišičnega testiranja
  • Uporabna psihologija po Richardu D.Uttu.
  • Delno uporaba cranio sakralne terapije po dr.Johnu Upledgerju
  • Akupresura ter poznavanje meridianov in  pripadajočih vrlin
  • Uporaba in izdelava cvetnih esenc po dr. Edvardu Bachu

Cilj terapije je odkriti blokade, motnje in vzroke bolezni, razviti svoje potenciale ter zaživeti radostno in kreativno življenje.

Tečaj Biosinergije traja štiri mesece. Obsega 60 učnih ur po 60 minut ter 20 učnih ur vaj po 60 minut. Sledi zaključni izpit. Po končanem izobraževanju prejmete potrdilo o udeležbi. 

Termin: 5. oktober 2024 ob 10.00 uri v Ljubljani.
Lahko se izpelje tudi individualno. 

Prijava: barbara.novak444@gmail.com

Več o Biosinergiji

Tečaj vodi Barbara Novak, ki Biosinergijo poučuje in izvaja individualne tretmaje od l.2001, ko ji je ustanoviteljica metode Biosinergetix Minnie Hein, predala znanje in dovoljenje za poučevanje. Barbara je s pomočjo Biosinergije in psihološke astrologije razvila svoj program Astropsihomedico v katerem udeleženec lahko razišče svoje potenciale s pomočjo vsenivojske komunikacije.

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close