Mediacija

Izvajam transformativno mediacijo

Foto: Sunčan Stone

Prijavite se na barbara.novak444@gmail.com ali 040 210 512, Barbara

Mediacija je miren način reševanja konfliktov, ki so sestavni del življenja vsakega človeka in družbe v kateri živimo. Je proces za izgraditev veščine komuniciranja samega s seboj in z drugimi.

Osnovno merilo za uspešnost mediacije je obojestransko zadovoljstvo udeleženih strank in izvedba dogovorov. Mediacija ima primarni namen pripeljati konflikt do sporazumne rešitve in sekundarni namen izboljšati odnos med udeleženci, opolnomočenje udeležencev, krepitev njihove samopodobe in sposobnosti sprejemanja odgovornosti.

Udeležba na mediaciji je vedno obojestransko prostovoljna.

Pri transformativni mediaciji se zgodi tudi osebnostna rast in boljše samorazumevanje. Kadar se vse to zgodi v procesu mediacije, lahko govorimo o uspešnosti mediacije.

Stranki lahko pridobita tudi na izboljšanju medsebojne komunikacije in odnosa, spoznavanju načinov za reševanje konfliktov ter ohranjanju pozitivnega pogleda in naravnanosti v prihodnost njunega odnosa.

Družinska mediacija je priporočljiva pri sporih med zakoncema, med staršema, med brati in sestrami, med starši in otroci in tudi v širših družinskih odnosih. Vedno večkrat se uporablja v procesih razvez ali pri usklajevanju straševskih obveznosti do otrok, kadar se starša razvežeta.

Veliko stvari se lahko reši z neformalno mediacijo, na kateri s pomočjo mediacijskih tehnik ustvarjamo okolje kjer se dve osebi v mirnem duhu lahko na novo dogovorita o skupnem delovanju, odločitvah ali premakneta meje njunega odnosa na novo raven.

Konflikt se zgodi tudi znotraj človeka med njegovimi lastnimi potenciali. V tem primeru je poznavanje načinov reševanja konfliktov na miren način za vsakega dobrodošla in učinkovita pot do samozavedanja. Za individualni trening se naročite po e-pošti barbara.novak444@gmail.com .

 

Delujem tudi v Mediacijsko društvo Bono

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close