Pogovori se sam s seboj

Komunikacija je temeljno človeško orodje in osnovni del človeške strukture. Veščina, ki nastaja in se oplaja celo življenje in tudi po njem. Človeku omogoča interakcijo navznoter med njegovimi osnovnimi potenciali ali vrlinami in interakcijo navzven z ljudmi in drugimi živimi bitji. Bolj kot je človek ozaveščen in izmojstren v komunikaciji navznoter, bolj kvalitetno se bo to odražalo tudi v odnosih.

Zakaj laboratorij?
Ker je komunikacija alkimistični proces v katerem skuhamo svoje življenje. Svoje potenciale raziskujemo, prerazporejamo, preobražamo in jih uporabimo po ravno pravem receptu svoje namere, da naše življenje manifestira izraz duše in duha. Kadar je proces opolnomočen z ljubeznijo, so izpolnjeni vsi pogoji, da živimo v radosti.

V Laboratoriju Pogovori se sam s seboj se podrobno poglabljamo v posamezne teme in področja osebnosti in kako osebnost uskladiti z dušnim zapisom ter ga živeti v vsakdanjem življenju. Je trening poznavanja lastnih potencialov. Učenje, kako na vseh ravneh poskrbimo za svoje potrebe in znamo uporabiti potenciale v pravem trenutku in pravih kombinacijah. Je trening vsenivojske komunikacije. Posameznik se opolnomoči v poznavanju sebe ter razvije svojo avtentično naravo. To mu omogoča samoizpolnitev, zadovoljstvo in ustvarjalnost, posledično pa  tudi njemu primerno zaposlitev, s tem materialno varnost in ustvarjalnosti polno življenje.

Posameznik pridobi na:

 • hitri in jasni komunikaciji
 • poznavanju lastnih veščin
 • poslušanju in razvijanju intuicije
 • prepoznavanju življenjskega smisla
 • holističnemu pogledu na sebe in svet
 • spoštovanju sebe in drugih
 • prepoznavanju svojih potreb na vseh nivojih bivanja
 • avtentičnosti

Uporabljamo tehnike:

 • mediacijske tehnike postavlajnja vprašanj
 • uporabna psihologija po Richardu D.Uttu
 • transakcijska analiza
 • aspektika
 • možganska nevihta/brainstorming
 • meditacija

Laboratorij  Pogovori se sam s seboj zajema 50 ur/ 60 min in je razporejen na  10 srečanj po 5 ur. Skupina sprejme do 6 ljudi.

Cena delavnice je 700€, možnost plačila na dva obroka. Delavnica bo vsako drugo soboto v mesecu od 10h do 15h, v Ljubljani
Za podrobne informacije in urnik pišite na barbara.novak444@gmail.com .

 

Delavnico vodi Barbara Novak
Barbara je iz vseh izkušenj, ki jih je pridobila s petindvajsetletno prakso dela z ljudmi in za ljudi, razvila več programov. V program Pogovori se sam s seboj je vključila tehnike vsenivojske komunikacije in razvijanje orodij za samopomoč in opolnomočenje posameznika ter vzpostavljanja stanja avtentičnosti. Praktikant  napreduje iz osebnostne ravni do dušnega zapisa in se uči kako dušni zapis živeti v vsakdanjem življenju.

Več o Barbara Novak https://barbaranovak444.wixsite.com/sonce

domov

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close